Den Rhodinska familjens cirkushistoria sträcker sig tillbaka till år 1899 då 28-årige Carl Rhodin, mer känd som Brazil Jack, lyckats samla ihop material för att ge sig ut på sin första turné med egen cirkus. Företaget kallades till en början "Cirkus Brazil Jack" inspirerat av de enorma framgångar som "Buffalo Bills Wild West" åtnjutit under sin stora europaturné 1887-1893. Sålunda förekom ofta stora westernpantomimer med indianöverfall på diligenser etc. Brazil var då givetvis alltid den store hjälten och gick segrande ur alla striderna, han gjorde lassotrix, sköt prick, kastade kniv och allt som man förväntar sig av en fullfjädrad westernhjälte. Han trakterade även violinen som en riktig häxmästare, sjöng kupletter, trollade och gjorde skuggbilder.
Ja, den gode Brazil kunde på egen hand stå för en helaftons underhållning så att publiken ömsom kippade efter andan av spänning och ömsom vred sig i skrattkramper. Cirkusen utvecklades snart tackvare Brazils enastående sinne för reklam till en av skandinaviens ledande under namnet "Cirkus London" men år 1917 var det slut på det roliga och Brazil fick lämna sin cirkus.

Han hade nämligen inte samma goda handlag med ekonomi som med reklam och konstnärliga ting. Snart var han dock i elden igen, nu som meddirektör för en mindre landsortscirkus i kompani med Albert Altenburg. På grund av osämja bröts kompaniskapet 1924 och Brazil gick vidare mot nya äventyr, medan Albert utvecklade "Cirkus Altenburg" till en av Sveriges ledande och vackraste. Nu följde en svår period för familjen med mer eller mindre lyckade försök inom varieté, cirkus och tivolibranschen.